Printable Checklist: Yaya’s Guide To Health/Safety Precautions

Printable Checklist: Yaya’s Guide To Health/Safety Precautions

Empower your caregivers to do their part in keeping the family healthy!
 

headphones

PLAYING: Printable Checklist: Yaya’s Guide To Health/Safety Precautions

6 min read

It pays to be extra careful these days, especially with new sanitation measures in place to ensure that everyone is safe and healthy as they #stayathome. When it comes to taking care of the kids, it is a good idea to enlist yaya’s help to have an added layer of protection for the family. 
Here’s a simple checklist that can help empower yaya with simple reminders on how to take care of herself and the rest of the family while you are outside buying necessities or even busy working from home. You can print out this checklist and post it on your refrigerator door as a constant reminder that yaya can refer to throughout the day.

Dear Yaya,
Maraming salamat sa patuloy mong pag-aalaga sa amin. Napakalaking bagay na katuwang ka namin sa pagpapanatili ng kalusugan sa bahay. Ito ang ilang mga paalala para sa ating lahat kung paano makasiguro na tayo ay malusog at ligtas.

1.    Ugaliing mag-hugas ng kamay ng madalas. Ang pinaka epektibong proteksiyon laban sa mikrobyo ay ang paghugas ng kamay ng 20 segundo gamit ang sabon at tubig. Kapag hindi makapag hugas agad ng kamay, maari din tayong gumamit ng alcohol o hand sanitizer upang makapag disinfect muna at maghugas ng kamay kapag may pagkakataon na. Siguraduhin na ang hand sanitizer at alcohol ay malayo sa mga bagay na may apoy tulad ng kalan. 

Maghugas ng kamay: 

•    Pagpasok sa bahay kapag galing sa labas
•    Kapag humawak sa mga common surfaces tulad ng hawakan ng pinto o pindutan ng elevator at ATM
•    Bago at pagkatapos magsuot ng face mask
•    Bago kumain
•    Pagkatapos gumamit ng CR
•    Bago maghanda ng pagkain
•    Bago mag-alaga sa mga bata 

2.    Maligo agad pagkauwi galing sa labas. Ang mga damit na ginamit sa paglabas ay dapat palitan agad at labhan, huwag nang ihalo sa ibang mga damit.

3.    Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Kung magtatapon ng basura o may tatanggapin na delivery, maigi na ang mag mask dahil isa itong mabisang proteksiyon laban sa mikrobyo na dala ng hangin. 

Tandaan na dapat tiyak na nakatakip ang mask sa ilong at bibig, at kapag ito ay tatanggalin na, dapat ay tatanggalin ito galing sa likod na hindi hinahawakan ang harap ng mask. Pagkatapos tanggalin ay itapon ang disposable mask o labhan ang reusable mask. Pagkatanggal ng mask, mag hugas agad ng kamay.


4.    Magsuot na din ng face shield na makakapagtakip sa buong mukha kung kinakailangang lumabas, ito ay para maiwasan ang paghawak sa mukha at dagdag protekson na din sa face mask. 

5.    Linisin at idisinfect ang mga bagay na madalas hawakan sa bahay tulad ng hawakan ng pinto at ng refrigerator, switch ng ilaw, remote control, telepono at cell phone. 

6.    Umiwas sa mga lugar na maraming tao at kung hindi maiiwasan, dumistansiya ng isang metro. Limitahan ang pagpunta sa mataong lugar at ugaliin ang physical distancing ng mahigit dalawang dipa, o higit pa.

7.    Iwasang humawak sa mata, ilong at bibig. Kapag uubo o hahatsing, takpan ang bibig at ilong ng braso o tissue. Itapon agad sa basurahan ang gamit na tissue.

8.    Kapag masama ang pakiramdam o napansin mo na masama ang pakiramdam ng iyong alaga, magsabi agad nang makapag-umpisa ng pangunahing lunas at makapag pakonsulta agad sa doctor kung kinakailangan. 

9.    Magpalit ng sapatos o tsinelas bago pumasok sa loob ng bahay. Ilagay ang mga ito sa nakatakdang paglalagyan sa labas ng bahay o malapit sa pintuan at isprayan ang suelas ng alcohol.   

10.    Laging tandaan na ikaw ay isang importanteng miyembro ng ating pamilya, at kailangang tulong-tulong tayo upang masigurong ligtas tayo sa ating tahanan.  


Here’s a reminder for you too: as yaya is helping protect the family, you also have to help her take care of her health by providing her proper nutrition and sufficient rest. We hope this has helped empower you and your caregiver as we enter the new normal, where each person is an important asset in keeping families and whole communities safe and healthy.
 

Reference

About The Writer

 

MAAN PAMARANMaan Pamaraan

Maan Pamaraan is a single mom of four boys who finds fulfilment in her decades-long career as a writer for several publications. When she is not in serious journalist mode, she enjoys sitting in front of her laptop to write light-hearted anecdotes about raising her children along with general observations about life as a working mom. A survivor of an abusive relationship, her current advocacy is also that of lending a sympathetic ear for other women who have found themselves in the same situation.  

 

 

 

 

 

The views and opinions expressed by the writer are his/her own, and does not state or reflect those of Wyeth Nutrition and its principals.

Recommended content

How Homeschooling Can Help to Better Nurture Gifted Children

How Homeschooling Can Help to Better Nurture Gifted Children

Remember the 3 F’s: focus, flexibility, and freedom

Making Your Child Smarter_ How to Measure and Develop Intelligence in Kids

Making Your Child Smarter: How to Measure and Develop Intelligence in Kids

Here’s what you need to know about a child’s intelligence and a few ways to help boost their mental ability.

These 8 Traditional Filipino Games Can Help Your Children be Physically Active

These 8 Traditional Filipino Games Can Help Your Children be Physically Active

Encourage your kids to have fun exploring different classic Pinoy games

7 Benefits of Music Lessons That Go Beyond the Classroom

7 Benefits of Music Lessons That Go Beyond the Classroom

Why getting into a musical frame of mind can help in your child’s development 

5 Gadget-Free Activities That Promote Fast, Flexible Thinking In Kids

5 Gadget-Free Activities That Promote Fast, Flexible Thinking In Kids

Learn about these home activities or games that can help promote fast, flexible thinking, while encouraging bonding with a parent 

Back to School

Supporting Your Child Through School Re-Opening

The world is slowly looking at how to safely reopen schools, but it isn’t just up to the health experts and school administrators. Parents should also do their parts in ensuring their kids enter or go back to school, armed with the right physical, mental, and psychological preparations.

Vegan

To Allow or Not To Allow: A Guide for Parents with Kids Who Want To Eat Vegan

Whether through the influence of a classmate, an older sibling, or their own research, a parent might be faced with a child who wants to go vegan. Is it really healthy? And more importantly, does it provide a child with all the nutrition they need?

Average Rating
4
Average: 3.3 (6 votes)

Add your rating

Please login to leave us a comment.

Login